Inclusiepacten

Een inclusiepact is een samenwerking tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en/of overheden in een bepaalde sector of regio. Deze samenwerking is bedoeld om de situatie voor mensen met een beperking te verbeteren.

De samenwerking richt zich op specifieke problemen en op een concrete verbetering proberen te bereiken voor mensen met een beperking.

Voorbeeld van inclusiepact

Een voorbeeld van een inclusiepact: scholen en werkgevers werken samen om jongeren met een beperking te helpen bij de (lastige) overgang van school naar werk. Het doel is deze jongeren na hun schooltijd duurzaam aan werk te helpen.

Werken aan verandering voor mensen met beperking

Voor een merkbare verandering, is een blijvende samenwerking nodig tussen de vele partijen die het verschil kunnen maken. Daarom stimuleert VWS deze inclusiepacten. Dit zijn goede initiatieven en nieuwe activiteiten die de participatie van mensen met een beperking bevorderen. Het doel is om in 2025 minstens 10 inclusiepacten actief te laten zijn, waarbij brede coalities samenwerken om de situatie voor mensen met een beperking te verbeteren.