Home

Mensen met een beperking moeten dezelfde kansen krijgen in onze samenleving als iedereen. Zodat ze kunnen meedoen op hun eigen manier en volgens hun eigen wensen. In 2016 heeft Nederland het VN-verdrag Handicap ondertekend. In dit verdrag staat wat we moeten doen om het leven van mensen met een beperking makkelijker en aangenamer te maken.

Het verdrag gaat uit van het sociaal model. Dat wil zeggen dat een handicap ontstaat door de manier waarop dingen zijn georganiseerd of gemaakt. Zo zijn er bijvoorbeeld onvoldoende toegankelijke toiletten als ze ergens naartoe gaan, zijn werkplekken niet altijd toegankelijk en is het openbaar vervoer nog te vaak onvoldoende goed toegankelijk.

Iedereen dezelfde mogelijkheden

Als je het op deze manier bekijkt, dan ligt het wegnemen van de drempels dus niet bij het individu, maar bij ons allemaal. Uiteindelijk willen wij allemaal een samenleving waar kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking dezelfde mogelijkheden hebben om mee te doen en te groeien, net als ieder ander.

Samenwerking

Het ministerie van VWS is ervoor verantwoordelijk dat het VN-verdrag Handicap wordt uitgevoerd. Andere ministeries, gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven hebben daar samen met VWS een belangrijke rol in. Samen zorgen zij ervoor dat onze samenleving toegankelijk is voor mensen met een beperking. Maar de belangrijkste partners in de samenwerking zijn de mensen met een beperking zelf. Zonder hen kunnen we geen stappen zetten naar een toegankelijke samenleving. Volgens het VN-verdrag moeten de overheid, brancheorganisaties en ondernemingen ervaringsdeskundigen betrekken bij de uitvoering van het verdrag: Niets Over Ons Zonder Ons.

Doe onbeperkt mee

Wij willen iedereen aanmoedigen om bij te dragen aan een toegankelijke samenleving. Dat kun je doen door een gesprek te beginnen over toegankelijkheid. Dat gesprek durven veel mensen nu niet te starten, of ze weten simpelweg niet hoe. Daarom hebben we de online gespreksstarter Vraagje?! ontwikkeld. Onbeperkt meedoen vraagt iets van ons allemaal, daarom nodigen we iedereen uit om te beginnen met een vraagje.

Daarom de oproep: Doe (ook) onbeperkt mee!