Nationale strategie en werkagenda

Sinds de ondertekening van het VN-verdrag Handicap in 2016, werkt de Nederlandse regering aan verbetering van de situatie van mensen met een beperking. Er is een meerjarige nationale strategie ontwikkeld samen met mensen met een beperking. Deze beschrijft hoe de situatie van mensen met een beperking in 2040 moet zijn verbeterd.

Om deze doelen te bereiken, stelt de regering een werkagenda op. Hierin zal staan wat de ministeries samen met gemeenten, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties concreet gaan doen om ervoor te zorgen dat Nederland in 2040 ook echt toegankelijk is.

Om deze doelen te bereiken, gaat de regering een werkagenda opstellen. Hierin zal staan wat de ministeries samen met gemeenten, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties concreet gaan doen om ervoor te zorgen dat Nederland in 2040 ook echt toegankelijk is.