Wetten en afspraken

De regering moet zich bij elke nieuwe afspraak of wet houden aan het VN-verdrag Handicap.

Geldende wetten bij uitvoering Doe onbeperkt mee

Bij het uitvoeren van Doe onbeperkt mee gelden twee wetten:

  1. Artikel 1 van de Grondwet 
  2. Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

Voor sommige onderwerpen gelden speciale wetten. Zoals voor: 

  1. het openbaar vervoer
  2. de bouw
  3. de websites van de regering
  4. de verkiezingen

Europese afspraak toegankelijkheid

Er is een nieuwe Europese afspraak over toegankelijkheid. Deze afspraak moet ervoor zorgen dat producten en diensten beter toegankelijk zijn. Mensen met een beperking kunnen dan bijvoorbeeld makkelijker computers en pinautomaten gebruiken. Of via internet kaartjes kopen en hun bankzaken regelen. De regering, gemeenten en organisaties moeten zich al houden aan de wetten voor toegankelijkheid. Vanaf 28 juni 2025 gaat dit ook gelden voor bedrijven.