Samenwerken

In Nederland zijn er allerlei groepen en organisaties die bijdragen aan de beweging naar een inclusieve samenleving. Denk aan ervaringsdeskundigen, vertegenwoordigers van mensen met een beperking, maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden.

Bij Doe onbeperkt mee werken we samen met deze partijen om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking makkelijker kunnen meedoen in onze samenleving. We willen dat alles voor iedereen toegankelijk is en dat niemand wordt buitengesloten.