Ervaringsdeskundigen

Mensen met een beperking en de organisaties die namens hen meepraten, gaan meedenken over nieuwe afspraken en wetten. Zij weten immers als geen ander hoe het is dat allerlei dingen die ze moeten doen en regelen, moeilijker gaan.

Zij kunnen dus het beste vertellen wat er nodig is om die dingen makkelijker te maken. De ondertitel van Nederland bij het VN-verdrag Handicap is dan ook: Niets Over Ons Zonder Ons. De regering, bedrijven en organisaties vragen mensen met een beperking steeds vaker om advies. Hun kennis en ervaring zijn belangrijk. 

Toch praten mensen met een beperking nog niet overal mee. Het moet daarom makkelijker en normaler worden om met hen te overleggen, bijvoorbeeld bij het maken van nieuwe afspraken en wetten. En bij de uitvoering van deze afspraken en wetten kunnen ze waardevol advies geven. In de loop van de tijd kunnen wij gezamenlijk bekijken wat er beter kan.

Voorbeeld uit de praktijk

De regering wil mensen met een beperking zo vaak mogelijk laten meedenken. Ze onderzoekt samen met de Alliantie VN-verdrag Handicap en de VNG of mensen in hun woonplaats of regio kunnen meedenken. 

Bij Doe onbeperkt mee hoort een spiegelgroep. Deze bestaat uit mensen die zelf een beperking hebben of die iemand kennen die een beperking heeft. Vanuit hun ervaring geven zij advies.