College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijke organisatie die toezicht houdt op de naleving van het VN-verdrag Handicap in Nederland.

Als toezichthouder controleert het College of wetten en beleid voldoen aan dit verdrag, wie betrokken zijn bij de uitvoering ervan en of zij hun taken goed uitvoeren. Het College bekijkt ook of de situatie van mensen met een beperking verbetert en of de samenleving inclusiever wordt.

Hiervoor overlegt het College geregeld met de Klankbordgroep VN-verdrag Handicap, en met mensen met een beperking en hun vertegenwoordigende organisaties. Mede op basis van deze gesprekken geeft het College advies aan de overheid en doet aanbevelingen.

Monitor VN-verdrag Handicap

Ieder jaar publiceert het College een monitor over de stand van zaken rondom het VN-verdrag Handicap. Deze monitor wordt gepresenteerd op de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking (3 december). Vorig jaar stond het thema ‘toegang tot de rechter’ hierin centraal.

Klacht bij discriminatie

Als je je onrechtvaardig behandeld of gediscrimineerd voelt vanwege je beperking, kun je bij het College een klacht indienen.