Ministeries

Naast het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en ministerie van Infrastrucuur en Waterstaat een belangrijke rol in de uitvoering.