Assistentiehonden

Assistentiehonden zijn getraind om mensen met een beperking te helpen in het dagelijks leven, zodat zij zelfredzamer en onafhankelijker zijn.

Een assistentiehond is voor lange tijd aan éénzelfde persoon gekoppeld, en woont bij diegene thuis. Assistentiehonden werken samen met mensen die slechtziend, blind, doof of slechthorend zijn of een fysieke beperking (zoals geen armen of benen), mentale beperking (zoals autisme of PTSS) of medische beperking (zoals diabetes) hebben.

Vergoeding zorgverzekering

De zorgverzekering vergoedt geleidehonden voor mensen met een visuele beperking, signaalhonden voor auditief beperkten en ADL-honden voor mensen met een ernstige stoornis in het bewegingssysteem. Gemeenten kunnen vanuit de Wmo assistentiehonden toekennen als maatwerkvoorziening. Meer informatie over het aanvragen van een assistentiehond is te vinden op regelhulp.nl

Toegang assistentiehonden

Professioneel opgeleide assistentiehonden zijn duidelijk herkenbaar. Bijvoorbeeld omdat ze een herkenbaar tuig of hesje dragen, of omdat de gebruiker van de hond een pasje heeft waarop staat dat het een professioneel opgeleide hond is. Volgens artikel 2 van de Wet gelijke behandeling handicap of chronische ziekte moeten assistentiehonden in principe overal worden toegelaten. Dit betekent dat assistentiehonden mee mogen in bijvoorbeeld een taxi, winkel, restaurant, hotel of sportschool. 

Geen toelating assistentiehonden

In enkele gevallen kan het terecht zijn dat een assistentiehond niet wordt toegelaten. Bijvoorbeeld als er een onveilige situatie ontstaat, het toelaten niet kan worden uitgevoerd of te veel geld kost. Sommige ziekenhuizen willen bijvoorbeeld niet dat assistentiehonden op een afdeling als de intensive care komt. Ook mag de hond niet zomaar in een ruimte komen waar voedsel wordt bereid; in een restaurant of winkel mag dat wel, zolang de hond niet in de keuken komt. 

Wordt een assistentiehond geweigerd? Geef dan aan dat dit volgens de wet niet zo maar mag. Als dat niet helpt, kan je een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens.   

Belangenbehartiging assistentiehondengebruikers

In Nederland zijn er enkele organisaties die de belangen behartigen voor assistentiehondengebruikers. Dat zijn: Stichting Gebruikers Assistentiehonden en Oogvereniging geleidehondgebruikers.