Privacy

Doe onbeperkt mee gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. We verwerken en gebruiken alleen persoonsgegevens waarvoor we expliciete toestemming hebben gekregen. 

Bewaren persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het beantwoorden van vragen. Daarna vernietigen we de gegevens, tenzij wij die nodig hebben voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Wij delen jouw gegevens niet met derden. In geval van misbruik of strafbare uitingen kan een strafrechtelijk onderzoek volgen.

Beveiligen Persoonsgegevens

Wij voldoen technisch en functioneel aan de eisen die worden gesteld aan het beveiligen van jouw gegevens. Ook het afhandelen van vragen is zo ingericht dat alleen de daartoe bevoegde medewerkers toegang hebben tot de gegevens.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daar lees je ook over jouw rechten die je persoonsgegevens betreffen.

Jouw rechten

Het verwerken van je persoonsgegevens stopt nadat wij jouw vraag hebben beantwoord. Jij hebt het recht ons te vragen jouw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, te verwijderen, af te schermen of te verwijderen.

Meer uitleg over deze rechten vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Vind je dat jouw privacy niet goed genoeg gewaarborgd is? Dien dan een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens.