Toegankelijkheid

Het is belangrijk dat iedereen die Doe onbeperkt mee bezoekt, deze website kan gebruiken en informatie kan krijgen over een toegankelijke samenleving.

Toegankelijke website

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EU-standaard EN 301 549. Voor websites en -applicaties betekent dit dat ze de succescriteria op niveau A en AA moeten toepassen uit de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Download het Toegankelijkheidsonderzoek techniek platformrijksoverheidonline van oktober 2022.

Audit website Doe onbeperkt mee

De website Doeonbeperktmee.nl is onderzocht op de 50 succescriteria van de Web Content Accessibilty Guidelines 2.1 (WCAG 2.1). Uit de audit van de content blijkt dat de content van de website voor het overgrote deel voldoet aan de eisen van de WCAG 2.1. Download het audit-rapport van 24 januari 2024.

Onderzoeksrapport digitale toegankelijkheid Vraagje?!

Op 15 januari 2024 is een handmatig onderzoek naar de toegankelijkheid van de website vraagje.doeonbeperktmee.nl afgerond. De gebruikte norm in het onderzoek is WCAG 2.1 niveau AA. De beoordeling van het onderzoek is dat Vraagje?! de A-status heeft behaald. Download het onderzoeksrapport digitale toegankelijkheid.

Zo zorgen we voor een toegankelijke website

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel geweest van alle stappen in het ontwerp- en bouwproces en het redactionele proces van onze website.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig. 

Opgenomen in register van toegankelijkheidsverklaringen

Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. De status kun je bekijken op de website van het register van toegankelijkheidsverklaringen. 

Problemen met toegankelijkheid? Meld het! 

Heb je vragen of opmerkingen? Of heb je een pagina bezocht die niet toegankelijk blijkt? Meld dit dan bij de redactie via dienstpostbusonbeperktmeedoen@minvws.nl en we zorgen ervoor dat het aangepast wordt.